FFF / FDM 3D tiskárna

FFF 3D tiskárny jsou jednou z nejrozšířenějších forem 3D tiskáren díky své jednoduchosti, spolehlivosti a cenové dostupnosti.

Princip fungování spočívá v tom, že tiskárna postupně extruduje taveninu z trysky extruderu, zahřátou na určitou teplotu, na stavbu vrstev objektu. Filament se postupně nanáší na stavební desku (nebo předchozí vrstvu materiálu) podle instrukcí z digitálního modelu, který je předtím vytvořen pomocí CAD (Computer-Aided Design) softwaru nebo získán z 3D skenování.

Tento postup se opakuje, dokud není vytvořen celý objekt. Důležitou vlastností FFF 3D tiskáren je možnost používat různé druhy materiálů pro tisk, včetně různých typů plastů, elastomerů, kompozitních materiálů a dokonce i metalických filamentů.

FFF 3D tiskárny mají široké uplatnění v mnoha oblastech. V průmyslu jsou využívány k rychlé výrobě prototypů, výrobě nástrojů, dílů a součástek pro různé aplikace. Vzdělávací instituce je využívají k výuce konstrukčního a technického myšlení, a to jak na úrovni základních škol, tak i vysokých škol a univerzit. Domácí uživatelé a hobbyisté je pak využívají k vytváření různých osobních projektů, dekorativních předmětů, hraček a dalších kreativních výtvorů.

Díky své dostupnosti a relativní jednoduchosti použití se FFF 3D tiskárny stávají stále populárnějšími nástroji pro výrobu vlastních návrhů a prototypů, a to jak v průmyslu, tak i v osobní sféře. Jejich flexibilita a široká škála materiálů dávají uživatelům široké možnosti vytváření a inovace.


FFF (Fused Filament Fabrication) a FDM (Fused Deposition Modeling) jsou v zásadě dvě různá označení pro stejnou technologii tisku. Oba pojmy popisují proces vytváření třídimenzionálních objektů tavením a vrstvením plastového materiálu. Hlavní rozdíl spočívá v tom, kdo vlastně tyto pojmy používá.

FDM je zaregistrovaná ochranná známka společnosti Stratasys, která je jedním z předních výrobců 3D tiskáren a příslušenství. Termín Fused Deposition Modeling je tedy specifický pro produkty a technologie této společnosti.

Na druhou stranu FFF je obecnější termín, který se používá k popisu stejné technologie, ale bez odkazu na konkrétního výrobce. Tento termín je obvykle používán pro popis technologie tisku, která funguje na základě principu tavení filamentu a postupného nanášení vrstev, bez ohledu na to, od kterého výrobce tiskárna pochází.

Ve skutečnosti jsou tedy FFF a FDM tiskárny technicky totožné, liší se pouze používaným označením a kontextem, ve kterém jsou tyto pojmy používány.