Filament / Tisková struna

Každá tiskárna potřebuje ke své činnosti nějakou náplň, která zajistí zhmotnění výstupu. U inkoustových tiskáren to jsou patrony s inkoustem, u laserových se jedná o zásobníky s tonerem a 3D tiskárny pro zhmotnění našich nápadů potřebují takzvaný filament, aneb jak se také říká, tiskovou strunu.

V podstatě se jedná o strunu termoplastu, typicky o průměru 1,75mm nebo 2,85mm, která se v tiskové hlavě roztaví na požadovanou teplotu, následně se skrz trysku nanese vrstvu po vrstvě na tiskovou podložku a po zchladnutí získáme vytištěný objekt.

Běžně dostupné jsou následují druhy filamentů, které se odlišují nejen teplotou tavení, ale i tepelnou odolností při používání, odolností na různá chemická činidla, UV záření a dalšími vlastnostmi.

Z čeho se filament vyrábí?

Nejčastěji se filamenty vyrábějí z plastů, jako je PLA (polylactid acid), ABS (acrylonitrile butadiene styrene) a PETG (polyethylene terephthalate glycol). Existují i filamenty s příměsí kovů, dřeva a dalších materiálů.

Jaké jsou vlastnosti filamentů?

Vlastnosti filamentů se liší podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Mezi důležité vlastnosti patří:

  • Teplota tání: Teplota, při které se filament roztaví.
  • Pevnost: Pevnost a odolnost vytištěného objektu.
  • Flexibilita: Míra, do které se vytištěný objekt může ohýbat bez zlomení.
  • Roztažnost: Míra, do které se filament roztahuje při zahřátí.
  • Průhlednost: Průhlednost vytištěného objektu.

Jak vybrat filament?

Při výběru filamentu je důležité zvážit vlastnosti materiálu a požadované vlastnosti vytištěného objektu. Například pro tisk funkčních objektů, které musí být pevné a odolné, je vhodné použít ABS filament. Pro tisk dekorativních objektů, které nemusí být tak pevné, je vhodnější PLA filament.

Kde se filamenty prodávají?

Filamenty se prodávají online i v kamenných obchodech se 3D tiskárnami a materiály.

Tipy pro práci s filamentem:

  • Skladujte filament v suchu a chladu. Vlhkost může filament znehodnotit.
  • Před tiskem zkontrolujte, zda je filament správně navinutý na cívce. Zaseknutý filament může tiskárnu poškodit.
  • Po tisku očistěte trysku tiskárny od zbytků filamentu.

Shrnutí

Filament je klíčovým materiálem pro 3D tisk. Pochopení jeho vlastností a výběr správného typu filamentu je důležité pro dosažení kvalitních výtisků.