Maketa / Mock-up

Maketa (někdy též zvaná atrapa) je co do rozměrů, barevnosti, velikosti i hmotnosti věrná napodobenina skutečného přístroje. Je tak vhodná pro testování návrhu a ověření zájmu zákazníků. Chybí jí však funkčnost, a proto ji nelze použít k ověření funkčnosti přístroje.

Chcete-li testovat i funkčnost přístroje, pak je vhodnější prototyp.