Filament

Každá tiskárna potřebuje ke své činnosti nějakou náplň, která zajistí zhmotnění výstupu. U inkoustových tiskáren to jsou patrony s inkoustem, u laserových se jedná o zásobníky s tonerem a 3D tiskárny pro zhmotnění našich nápadů potřebují takzvaný filament.

V podstatě se jedná o strunu termoplastu, typicky o průměru 1,75mm nebo 2,85mm, která se v tiskové hlavě roztaví na požadovanou teplotu, následně se nanese na tiskovou podložku a po zchladnutí získáme vytištěný objekt.

Běžně dostupné jsou následují druhy materiálů, které se odlišují nejen teplotou tavení, ale i tepelnou odolností při používání, odolností na různá chemická činidla, UV záření a dalšími vlastnostmi.

ABS

Akrylonitrilbutadienstyren je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer, který je odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, dle typu odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně nezávadný. Je odolný vůči kyselinámhydroxidůmuhlovodíkůmolejůmtukům.

Zpracovávat ho lze do teploty 280 °C. Při vyšší teplotě se začne rozkládat. Jeho hustota je 1 045 kg/m3 a smrštění 0,3-0,7 %. Tepelná odolnost výrobků je do 105 °C.

Lepit lze rozpouštědlovými lepidly na bázi toluenu a methylenchloridu a také polyakrylátovými lepidly.

PLA

polylactic acid = polymléčná kyselina) je biologicky rozložitelný polyesterový výrobek z rostlinných materiálů.

Ze škrobu (nejčastěji obilného) se vyrábí enzymatickou hydrolýzou glukóza, ze které se fermentací získává kyselina mléčná. Tato se mění speciální polymerizací na polymléčnou kyselinu.

Specifická hmotnost 1,25 g / cm3, navlhavost 0,4-0,6 %, bod tavení 120-175 °C. PLA je choulostivé proti alkáliím, poměrně stabilní proti účinku kyselin a UV záření.

Barvení PLA materiálu se provádí disperzními barvivy při max. 110 °C. Povrch se snadno odírá, rozklad PLA nastává v závislosti na složení v rozmezí několika měsíců až 10 let.

PET-G

Polyethylentereftalát je termoplast ze skupiny polyesterů, známý pod zkratkou PET z poly(ethylen tereftalát).

Vyrábí se z ethylenglykolu (ethan-1,2-diolu) (esterifikací) s kyselinou tereftalovou nebo transesterifikací dimethyltereftalátu (C6H4(CO2CH3)2).

Nylon

Nylon bylo původně obchodní označení polyamidu 6.6, které zavedla firma DuPont ve 30. letech 20. století.

Později se začala jako nylon často označovat celá skupina syntetických polymerů, termoplastů. Základní řetězec těchto polymerů je tvořen peptidickými vazbami, proto jsou také často označovány jako polyamidy. Nylon je první syntetický polymer a první syntetické vlákno, které bylo vyrobeno přímo z uhlí, vody a vzduchu a které mělo komerční úspěch.[1]

Protože označení nylon není chráněné, používají je výrobci v obchodním styku nejen pro původní skupinu polyamidů 6.6, ale pro všechny druhy polyamidových vláken.

CPE

Timberfill

Flexibilní