Výstava ateliérových prací na FA ČVUT představuje budoucnost architektury a designu

Od 15. ledna do 9. února 2024 se na Fakultě architektury ČVUT v Praze koná výstava ateliérových prací zimního semestru, která nabízí pestrou sondu do výuky a současných trendů v oblasti architektury, urbanismu, krajinářské architektury a designu. Návštěvníci si mohou prohlédnout více než 1000 studentských projektů, které vznikly v 56 ateliérech pod vedením renomovaných pedagogů a architektů. Výstava je bezbariérová a zdarma.

Jedním z hlavních lákadel výstavy je prezentace 3D modelů domů, které navrhli a vytiskli studenti v rámci spolupráce s 3D Arénou, z. s., neziskovou organizací, která se zabývá propagací a vzděláváním v oblasti 3D technologií. 3D Aréna poskytla studentům přístup k profesionálním 3D tiskárnám a poradila jim s optimalizací a realizací jejich návrhů. Výsledkem jsou originální a detailní modely, které demonstrují možnosti a výhody 3D tisku pro architektonickou tvorbu.

“3D tisk je revoluční technologie, která otevírá nové dimenze pro architekty a designéry. Umožňuje jim rychle a levně prototypovat, experimentovat a realizovat své nápady. Naše spolupráce s FA ČVUT je ukázkou, jak může 3D tisk podpořit kreativitu a inovaci v akademickém prostředí i v praxi,” říká Petr Bláha, jednatel 3D Arény.

Výstava ateliérových prací je také příležitostí pro veřejnost, aby se seznámila s aktuálními tématy a výzvami, kterým čelí architektura a design v 21. století. Mezi nimi jsou například udržitelnost, digitalizace, umělá inteligence, sociální aspekty, památková péče, nebo nové pohledy na sídliště. Výstava reflektuje rozmanitost a kvalitu výuky na FA ČVUT, která je jednou z nejstarších a nejprestižnějších fakult architektury v Evropě.

“Naše fakulta je hrdá na svou tradici a zároveň otevřená novým impulsům a inspiracím. Naše výstava je důkazem toho, že naši studenti jsou schopni reagovat na současné i budoucí potřeby společnosti a navrhovat řešení, která jsou funkční, estetická a inovativní. Jsme rádi, že můžeme ukázat široké veřejnosti, co se děje za zdmi naší fakulty a jak přispíváme k rozvoji architektury a designu v České republice i ve světě,” říká prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, děkan FA ČVUT.